V domoch pod správou spoločnosti HANDIMEX boli počas 21 rokov výkonu správy realizované diela :


Vlastná domová kotolňa so solárnym panelom na panelovom dome, bytové nadstavby na domoch, kompletné alebo čiastočné obnovy domov, výmena zvislých a ležatých rozvodov, výmeny výťahov, atď
.

HANDIMEX ponúka :

24-hodinový servis správcu,  osobný prístup,
výber dodávateľov pre dom vlastníkmi, resp. pri menších dielach zástupcami vlastníkov,
priamy pasívny prístup zvolených zástupcov k bankovému účtu domu,
spolu podpisovanie príkazov na úhradu z účtu zástupcom vlastníkov,
prístup každého vlastníka bytu k dokumentácii domu na stránke: www.najomne.sk.

Spravujeme :
2 bytové domy Šali,
1 bytový dom v Jatove,
1 bytový dom v Bajči,
9 bytových domyóv v Šuranoch,
1 bytový dom v Novom Gúgu,
1 bytový dom v Komoči,
1 bytový dom v Palárikove,
19 bytových domov v Komárne
60 bytových domov v Nových Zámkoch.
Spolu spravujeme 2 314  bytov.